Blodanalys

Vi utför blodprov till blodanalys för bättre hälsa. Efter att du som klient fyllt i din hälsojournal, tas ett litet blodprov som får koagulera. Där efter skickas det till laboratorium för analys, som visar i vilket skick din kropp befinner sig i.

Mönstret på blodet skvallrar sedan hur du mår. Torrblodanalys är inget nytt påfund, redan på 1920-talet upptäckte forskare ett samband mellan avvikelser i kroppens hälsobild och mönster i torkat blod.

Viss skepsis finns i Sverige jämfört med många andra länder, där man ser med helt andra ögon på värdet av blodanalys.

Välkommen och hör av dig på 0381-10110 eller SMS:a på 070-5956374.