Övriga tjänster

Många människor mår dåligt utan att förstå vad det beror på eller varför.

De kan ha sömnstörningar, känna onormal trötthet, koncentrationsproblem, yrsel, återkommande huvudvärk,och minnessvårigheter m.m.

Elsmog kan vara en orsak, 24 timmar om dygnet finns det där – runt omkring oss, det luktar inte, smakar inte, syns inte, hörs inte eller känns inte. Vad vi än tycker om trådlös teknik, så påverkas vi av elektromagnetisk strålning, mer eller mindre – beroende på exponeringen.

Att mäta upp sin strålningsmiljö i hemmet, skolan eller på arbetsplatsen är viktigt för vår hälsa, att skapa så lågstrålande miljö som möjligt ger bättre möjlighet till välbefinnande.

Det finns olika åtgärder för att minska elektromagnetiska fält (EMF) och mikrovågsstrålning runt omkring oss, vill du veta mer så hör av dig till oss – vi delger vår erfarenhet och kunskap till dej.

Jag använder fältmätare för radio- och mikrovågsmätning, som mäter mellan 800 MHz till 2,5 GHz. Den mäter GSM 900/1800, 3G, 4G, WLAN och DECT-telefoner bl.a.

El- och fältmätare för EMF elektromagnetiska fält från 5 Hz till 100 KHz och Multimeter för en del mätningar.

Hör av dej så kan vi hjälpa dej, vi ger råd och analys, förslag till åtgärder till en lågstrålande miljö.